Üzletrész eladás

Tulajdonomat képező KFT –t szeretném másnak átadni, de nem eladni. Kérem tájékoztatását ennek szabályairól.

A társasági üzletrész adásvételi és ajándékozási szerződéssel egyaránt átruházható, illetve az átadás apport útján is lehetséges. Én az ajándékozást javaslom. E két utóbbi mód vonatkozásában azonban felhívom a figyelmet arra, hogy az adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházás a társasági szerződésben kizárható vagy korlátozható. E törvény adta lehetőség azért lényeges, mert a ha ezt  a kizáró tételt  tartalmazza a társasági szerződés  úgy kizárható hogy a társaság számára nemkívánatos személy (pl. más társaság) részére ruházzák át  a tagsági jogokat. Fontos tudni, hogy harmadik személyre történő átruházás tekintetében maga a törvény  is állít korlátot, amikor kimondja, hogy az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a kötelezettség kizárólag az üzletrészét értékesíteni kívánó tag tekintetében áll fenn, tehát nem jelenti .A tagok az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez  is köthetik. A beleegyezés megadásának, illetve megtagadásának feltételeit a társasági szerződésben kell szabályozni, ennek megfelelően ott kell felsorolni például azokat az eseteket is, amelyekben a társaság kizárja a kívülálló személyre történő átruházást egyben azt is, hogy a teljes törzstőkének a társaság rendelkezésére kell állnia. A társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot is biztosíthatnak, egyébként a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre - ha azt a társasági szerződés nem zárja ki vagy nem korlátozza - elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a nyilatkozattételi határidő a bejelentéstől számított harminc nap. Előfordulhat azonban, hogy a felek az elővásárlási jog figyelmen kívül hagyásával kötik meg az üzletrész-átruházási megállapodást. Ez esetben a szerződés nem érvénytelen, hanem a sérelmet szenvedett felekkel szemben hatálytalan. A hatálytalanság azonban orvosolható, ugyanis annak megállapítása iránt egyéves jogvesztő határidőn belül lehet pert indítani. A határidőt a szerződés megkötésének időpontjától kell számítani. Abban az esetben, ha a bíróság megállapítja a jogsérelmet, a szerződés az eladó és az elővásárlási jog jogosultja között jön létre. Ha több tag kíván elővásárlási jogával élni, e jogukat üzletrészük arányában gyakorolhatják. Ez utóbbi esetben az üzletrész megszerzését követően vagy közös tulajdonban marad az üzletrész, vagy ha nem kizárt az üzletrész felosztása, akkor a felosztás eredményeképpen megszerzett üzletrészhányadokat a tagok saját üzletrészükhöz is csatolhatják.  Fontos tehát ismerni e körben hogyan rendelkeznek a két társaság alapító okiratai?

Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli, azonban a hatályos rendelkezések alapján a tagváltozást át kell vezetni az egységes szerkezetű társasági szerződésen.

A tulajdonosváltozást és annak időpontját - amely nem szükség szerint esik egybe az üzletrész-átruházási szerződés dátumával - a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője - nyolc napon belül - köteles bejelenteni a társaságnak.

A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és ahhoz mellékelni kell az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az üzletrész-átruházás folytán bekövetkezett tagváltozás - mint az az előzőekben már elmondottakból kitűnik - a társasággal szemben akkor hatályos, amikor az üzletrész új tulajdonosa a tulajdonszerzést a társasági törvényben írt módon a társaságnak bejelenti. Ahhoz azonban, hogy a tagváltozás tényéről a kívülállók is értesüljenek - a közhiteles cégnyilvántartás útján -, az ügyvezető köteles a tagváltozással kapcsolatos változásbejegyzési kérelemnek a cégbírósághoz történő benyújtására. Felhívom a figyelmet arra, hogy a hatályos gyakorlat értelmében a kérelem benyújtása akkor is kötelező, ha az ügyvezető esetleg úgy ítéli meg, hogy az üzletrész-átruházási szerződés érvénytelen. A kérelmet a változás (üzletrész-átruházás, tagváltozás) időpontjától számított 30 napon belül kell beterjeszteni a cégbírósághoz.

 A változásbejegyzési kérelem illetéke - abban az esetben, ha az csak a tagváltozásra vonatkozik - 15. 000 forint, a közzétételi költségtérítés összege pedig 3 000 forint.  Megjegyzem, ha a cégeknek honlapján megjeleníthető a közlemény: a 3.000.-ft közzétételi költségtérítést fizetni nem kell.

Iratkozzon fel hírlevelünkre! 

Gyorskeresõ

KIADÓ LAKÓHÁZ SIÓFOKON A BALATONTÓL 8 PERCNYI SÉTÁRA! A KÉNYELMES,JÓL FELSZERELET SUNNY GARDEN PIHENŐHÁZ VÁRJA ÖNT!

KEDVEZMÉNYES FELTÉTELEKKEL VÁLLALJUK ENERGIATANÚSÍTVÁNY BESZERZÉSÉT

Részletekről kérjük érdeklődjön irodánkban 84/314-640

[>>]

Kössön online ingatlanközvetítői megbízást!

Nincs ideje ingatlana eladásával foglalkozni? Online ingatlanközvetítői szerződéskötés lehetőségét kínáljuk, így otthonából intézheti ingatlanügyeit. Részletekről érdeklődjön az info@balatonregio.hu címen, vagy a +36/84-314-640 -es telefonszámon.[>>]

[>>]

Tanácstalan, mennyit ér ingatlana?

Megbízásunkban szereplő ingatlana értékmegállapítását ingyenesen elvégezzük.

[>>]

Tulajdoni lap azonnal

Sorban állás és várakozási idő nélkül, mindössze néhány perc alatt aktuális tulajdoni lapot biztosítunk ügyfeleinknek. Részletekről érdeklődjön irodánkban: Siófok, Balaton-régió Ingatlaniroda Fő tér 5 fsz.6 Tel: 84/314-640

[>>]
[+] Rövidhír archívum [+] Feliratkozás a hírlevélre Rss
 
 
Hírlevél fel(le)iratkozás: